Pécsi Vasutas Sportkör | Alapítva 1919-ben
7622 Pécs, Verseny utca 11. | E-mail: iroda@pvsk.hu

Hírek

Elhunyt dr. Papp Gábor a PEAC volt elnöke, testnevelő tanár

Dr. Papp Gábor a PTE-TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet volt Intézetigazgató helyettese, Tanszékvezető, a PEAC volt ügyvezetője, kosárlabda edző, tragikus hirtelenséggel 68 éves korában hunyt el.

Számos társadalmi funkciót is betöltött, a PVSK elnökségi tagja, Pécs város Népjóléti és Sportbizottság állandó meghívottja volt.

Dr. Papp Gábor 1950-ben Sopronban született, 1974-ben fejezte be a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-testnevelő szakát, majd oktatója lett ugyanennek a felsőoktatási intézménynek. Munka mellett végezte el a TF kiegészítő tanári szakát.
A keze alatt nagyon sokan tanulták a testnevelő tanári pályát, nyugalma, szaktekintélye, egyéniségéből fakadó természetessége,sajátos humora mind hozzájárultak sikeres tanári pályafutásához. A PEAC elnöki tisztét is betöltötte. 2003-2007-ig tagja volt a PVSK Elnökségének, egy olyan együttműködést megvalósítva ezzel, amely ma is példaként állhatna az egyesületek vezetői előtt. Nagyon jó kapcsolata volt Czerpán Istvánnal, a PVSK elnökével. Sokszor beszélt arról, a mindkét egyesület összefogásából eredő, kölcsönösen előnyös együttműködésről, melyet a két kiemelkedő sportszervezet közös munkája eredményezett. 
Nagy szerepet vállalt Pécs Városa 2002-es Sportkoncepciójának kidolgozásában. E dokumentum máig ható sorai a korszerű városi sport szervezésének alapját képezték, és ma is napra kész információval szolgálnak. Évekig volt a PEAC női kosárlabda csapat vezetőedzője, mely során bejuttatva csapatát az élvonalba.  Egész élete a sportról szólt. Számos társadalmi szervezetnek volt tagja, és jelentős szerepet vállalt az edzőképzésben is. Az utóbbi néhány évben nyugdíjba vonulása után, kizárólag családjának élt, feleségével, két, szintén a sport területén dolgozó lányával, és öt unokájával töltötte ideje jelentős részét.
A pécsi sporttársadalom egy kiemelkedő alakját, egy nagy tudású szerény sportembert, e sorok írója pedig egy örök ideig tartó, mély emberi kapcsolatot, egy igaz barátot veszített el.
A PVSK vezetősége és tagsága emlékét örökké megőrzi!

Nyilas László